Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog
Arcchebu Ar - Lein Ysbryd y Pwll

Arcchebu Ar - Lein Ysbryd y Pwll

Diolch am eich cais i archebu Ysbryd y Pwll ar-lein. Mae'r rhan fwyaf o'r llefydd bellach wedi cael eu harchebu , fodd bynnag, mae croeso i chi gysylltu â Theatr na nÓg dros y ffôn i drafod eich cais archebu ymhellach.

Ffôn - 01639 641771

Diolch yn fawr

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

O ein blog