Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog
Cast a'r Criw

Cast a'r Criw

Cast

Cast

Aled Herbert

Daw Aled o Ystradgynlais yng Nghwm Tawe. Derbyniodd radd mewn 'Theatr' yng Ngholeg y Drindod, Caerfyrddin. Mae e wedi teithio'n helaeth o amgylch y Deyrnas Unedig ac Iwerddon gyda sawl cwmni theatr, gan gynnwys Theatr Genedlaethol Cymru, Sherman Cymru ac mewn amryw o sioeau gyda Theatr nanÓg . Hefyd ‘Big Bad Wolf’, ‘Me a Giant’, ‘Ysbryd y Pwll’ a ‘Y Gelyn Cudd’ gyda'r cwmni yma.
Ymddangosodd yn ddiweddar ar S4C ar ‘Alys’ ac fe wnaeth ennill gwobr gan y ' Royal Television Society' am y ffilm ‘Mourning of the Valley.’
Edrycha ymlaen at deithio eto gyda Theatr na nÓg gyda 'Gwobr y Gwenyn Gweithgar' o amgylch Prydain Fawr ac mae e am ddiolch i bob un ohonoch am ddod i weld y sioe.

Cast

Tonya Smith

Ganwyd a magwyd Tonya yn Abertawe, lle roedd yn aelod o Theatr Ieuenctid Gorllewin Morgannwg a Theatr Ieuenctid Cymru. Aeth ymlaen i gael ei hyfforddi yn Coleg Cerdd a Drama Cymru. Mae gwaith teledu Tonya yn cynnwys DaVinci’s Demons, Emmerdale, Casualty, Gwaith Cartref, Pobol y Cwm, 2 Dy a ni ,Treflan, Dirty Work, Trail of Guilt,The Secret World of Michael Fry, Mortimer’s Law, The Bill, Iechyd Da, Pam fi Duw a Y Glas. Mae ei gwaith theatr yn cynnwys Ty Barnarda Alba, Tyner yw’r Lleuad, a Y Pair (Theatr Genedlaethol Cymru), Our County’s Good (Watermill Theatre/West Berkshire), Cancer Time (Latchmere/theatre 503) The Cruicible (Young Vic workshop), Witch Child (One Woman show at Taliesin arts Centre), Flora’s war, The Secret, Word for Word, Hard Times, Silas Marner, Accidental Death of an Anarchist, Damwain a Hap (all for Clwyd Theatr Cymru), Anne Frank (one woman show New Vic Stoke) and Christmas Carol (New Victoria Stoke) Jack and the Beanstalk and Hansel and Gretel (Torch Theatre) a Robin Hood (UK productions, Malvern). Mae ei gwaith ffilm yn cynnwys Blue Monday, Omlet a The Dark. Mae ei gwaith radio yn cynnwys sawl troslais a nifer o ddramau radio.

Cast

Jack Quick

Mae Jack wedi gweithio i Theatr Na nÓg ar sawl gynhyrchiad yn y gorfennol ac yn edrych ymlaen at weithio ar gynhyrchiad lwyddiannus arall. Mae ei waith theatr yn cynnwys: Ysbryd Y Pwll Glo,
Gwobr Y Gwenyn Gweithgar, Y Gelyn Cudd, Innocent As Strawberries a Gladiator

Mae ei waith teledu yn cynnwys Dyddiadur Dews (S4C), Hysbyseb Ancestry (Wordley Production), Hysbyseb Glasses Direct (Wordley Production) a hysbyseb y comisiwn etholiadol ‘What’ (DLKW Lowe)

Mae Jack wedi gweithio yn ddyweddar i ‘Lupus Films Ltd’ yn ffilmio Toot The Tiny Tug Boat.

Cast

Richard Nichols

Mae Richard yn wreiddiol o Borthcawl a hyfforddwyd yn Coleg Cerdd a Drama Frenhinol yng Nghaerdydd.
Gwaith Theatr: Still Life, The Compleat Female Stage Beauty, A Midsummer Night's Dream, She Stoops To Conquer, Moll Flanders, The Canterbury Tales, Macbeth, Hamlet, King Lear, The Three Musketeers, As You Like It, The Taming of the Shrew, Twelfth Night and Coriolanus (Mappa Mundi). Adventures in the Skin Trade (perfformiwyd yn Sydney Opera House), Here Be Monsters and Penblwydd Poenus Pete (Theatr Iolo). Danny The Champion of the World (Birmingham Stage), A Christmas Carol, The Merchant of Venice, Twelfth Night, Cymbeline and Under Milk Wood (Wales Theatre Co). McMurphy in One Flew Over The Cuckoo’s Nest, Of Mice And Men, Jack & the Beanstalk, Cinderella and Dead Funny (Torch Theatre). An Enemy of the People (Theatr Clwyd), Table Manners and Kes (Sherman Cymru), The Butterfly Hunter/Heliwr Y Pili Pala, Cider With Rosie a A Child’s Christmas in Wales (Theatr na n’Og).
Gwaith Teledu: Keith yn Scrum 4, Dr. Who, My Family, Casualty, Lucky Bag, The Bench a High Hopes (BBC), Byw Celwydd, Ar Y Tracs, Pobol Y Cwm, Con Passionate, Dinas, Iechyd Da and A Mind to Kill/Heliwr (S4C).
Ffilm: Relative Values and Hollol Mind-Blowin
Cyfarwyddodd Richard Much Ado About Nothing a The Canterbury Tales i Mappa Mundi.

Tîm Cynhyrchu

Rheolwr Llwyfan

Brynach Higginson

Rheolwr Llwyfan

Brynach Higginson

Cyfarwyddwr Cynorthwyol

Daniel Lloyd

Cyfansoddwr

Jak Poore

Rheolwr Cynhyrchiadau

Geraint Chinnock

Cynllunydd

Kitty Callister

Cynllunydd Goleuo

Elanor Higgins

Cynllunydd Sain

Gareth Brierley

Ymgynghorydd lledrithiwr y Llwyfan

James Went

Cynllunydd Sain

Gareth Brierley

Rheolwr Llwyfan

Sasha Tee

Awdur

Geinor Styles a Mali Tudno Jones

Cyfarwyddwr

Geinor Styles

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

O ein blog