Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog
Gwybodaeth Archebu i Ysgolion

Gwybodaeth Archebu i Ysgolion

Dros yr 20 mlynedd diwethaf mae cwmni Theatr na nÓg wedi gweithio’n ddiwyd i greu cynhyrchiadau a phrofiadau addysgiadol unigryw sydd wedi swyno a chyffroi cynulleidfaoedd o bob oedran. Yn ein cynhyrchiadau blynyddol yn Theatr y Dylan Thomas, Abertawe, rydym yn ffocysu ar ddigwyddiadau hanesyddol allweddol a dangos sut effeithwyd bywydau pobl arferol yn Ne Cymru a thu hwnt.

Yn ogystal â’r perfformiad ac mewn cydweithrediad âg Amgueddfa Abertawe ac Amgueddfa’r Glannau, mae plant yn cael cyfle i gyfranogi mewn gweithgareddau sydd yn gysylltiedig â’r sioe er mwyn darganfod mwy am y profiadau allweddol rheiny sydd yn rhan tyngedfennol o’n hanes ni.

Ceir hefyd adnoddau digidol sydd yn cefnogi’r sioe, i’w defnyddio nôl yn y dosbarth er mwyn ymestyn y profiad addysgiadol y ty hwnt i’r perfformiad ei hun.

Mae’r diwrnod cyfan yma o weithgareddau addysgiadol, creadigol a rhyngweithiol yn sicr o ysbrydoli pawb.

Mae'r perfformiad theatr yn costio £5.00 + TAW yn unig y disgyble, ac mae gweithgareddau'r amgueddfa am ddim i holl aelodau 4SITE. (Ffoniwch Barry Hughes ar 01792653763 i ymuno)

Fel rhan o'r Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol, mae Cyngor Celfyddydau Cymru wedi lansio ffrwd gyllido newydd, Profi'r Celfyddydau i alluogi ysgolion i gyflwyno ceisiadau am grantiau bychan, unwaith ac am byth o hyd at £1,000 i dalu am ymweliadau a digwyddiadau celfyddydol o safon mewn orielau, theatrau, canofannau cefyddydol a mannau eraill. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch a Betsan Moses, Pennaeth Cyfarthrebu, Cyngor Celfyddydau Cymru ar 02920441307 / betsan.moses@celf.cymru.

Amserlen y Dydd

Perfformiad Bore

09:50 - Cyrraedd Theatr Dylan Thomas
10:00 - Gwylio'r sioe
11:00 - Cwrdd â’r cast
11:30 - Cinio
12:15 - Cyrraedd Amgueddfa Abertawe ar gyfer gweithgareddau yn Amgueddfa Abertawe ac Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
14:30 - Bws yn eich casglu y tu allan i Amgueddfa Abertawe

Perfformiad Prynhawn

09:50 - Cyrraedd Amgueddfa Abertawe ar gyfer gweithgareddau yn Amgueddfa Abertawe ac Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
12:15 - Cinio
12:50 - Gwylio'r sioe
14:00 - Cwrdd â’r cast
14:30 - Bws yn eich casglu y tu allan i Amgueddfa Abertawe

Mae ein perfformiadau o 'The Ghost of Mofa Colliery' (perfformiadau drwy gyfrwng y Saesneg) yn digwydd rhwng Medi a Hydref, 2016. Mae ein perfformiadau o ‘Ysbryd y Pwll’ (perfformiadau drwy gyfrwng y Gymraeg) yn digwydd ym mis Tachwedd, 2016. Gallwch archebu arlein wrth glicio’r linc ‘Archebu arlein’. Os oes unrhyw gwestiwn gyda chi, mae croeso i chi gysylltu.

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

O ein blog