Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog
Gwyl Gwyddoniaeth Prydain

Gwyl Gwyddoniaeth Prydain

Mewn cydweithrediad gyda Brifysgol Abertawe a'r Gwyl Gwyddoniaeth Prydain, hoffa Theatr na nÓg gwahodd fynychwyr y Gwyl Gwyddoniaeth i fynychu The Ghost of Morfa Colliery ac i gael y cyfle i brofi yr hyn mae miloedd o blant led led De Cymru yn ffodus i brofi pob blwyddyn.
 

Dyddiadau ac Amseroedd y Perfformiadau:
Dydd Sadwrn 10fed o Fedi, 2016
11.30am

Dydd Sul 11eg o Fedi, 2016                                            
2.30pm

I archebu, dilynwch y linc isod
www.britishsciencefestival.org/family-weekend

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

O ein blog