Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog
Sylwadau

Sylwadau

"Perfformiad rhagorol arall gan actorion ardderchog...yn disgwyl mlan yn barod at Hydref 2017" Ysgol Felindre

"Ardderchog - prin yw'r cyfleoedd i blant wylio cynhyrchiad ddramatig Cymraeg erbyn hyn, felly roedd y profiad heddiw yn un a fydd yn aros yn hir yn y cof i nifer" Ysgol Abercynon

Drama llawn cyffro ac emosiwn wedi'i hysgrifennu a'i berfformio'n dda...diolch yn fawr" Ysgol Dewi Sant

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

O ein blog