Languages

Na nOg logo

Theatr NaNog

A ydych chi erioed wedi clywed am Bertie druan - y wenynen gyfeillgar sydd bob amser yn gweithio’n galetach na’i gyfoedion mewn cwch gwenyn prysur? Byddai gwell gan Bertie dreulio ei ddiwrnodau’n peillio blodau gwyllt na pheillio hen afalau diflas.

Mewn eiliad o wrthryfel, mae e’n gadael y cwch gwenyn ac yn penderfynu dilyn ei galon yn hytrach na’r rheolau ac mae e’n mynd i’r goedwig i chwilota am flodau. Ond nawr mae ei ffrindiau mewn trafferth! Rhaid i Bertie fod yn ddewr. A fydd e'n llwyddo ac yn achub ei ffrindiau?

Mae profiad helaeth Theatr na nÓg dros y degawdau yn creu theatr i blant ar ei gorau ac yn dod â’r stori ddychmygol yma yn fyw gyda chymeriadau cariadus sionc a cherddoriaeth wreiddiol brydferth.

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Download our app

Download our creative learning app for the classroom and home!

Download on the App storeGet it on Google play

From our blog