Languages

Na nOg logo

Theatr NaNog

Pan roedd Darwin wedi ei ddrysu am ateb i'r cwestiwn paham fod rhai rhywogaethau fel yr oedden nhw, y cyngor a gafwyd oedd - “dylet ofyn i Wallace.”

Mae'n gynhyrchiad 45 munud sy'n canolbwyntio ar agweddau o gymeriad ysbrydoledig Alfred Russel Wallace wnaeth ei arwain at Theori Esblygiad gan ddewisiad naturiol.

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Download our app

Download our creative learning app for the classroom and home!

Download on the App storeGet it on Google play

From our blog