Languages

Na nOg logo

Theatr NaNog

Pan roedd Darwin wedi ei ddrysu am ateb i'r cwestiwn paham fod rhai rhywogaethau fel yr oedden nhw, y cyngor a gafwyd oedd - “dylet ofyn i Wallace.”

Mae'n gynhyrchiad 45 munud sy'n canolbwyntio ar agweddau o gymeriad ysbrydoledig Alfred Russel Wallace wnaeth ei arwain at Theori Esblygiad gan ddewisiad naturiol.

Download our app

Download our creative learning app for the classroom and home!

Download on the App storeGet it on Google play

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

From our blog