Languages

Na nOg logo

Theatr NaNog

Bydd dau wyddonydd Fictoraidd yn cyrraedd eich ysgol gan baratoi i fynd ar eu taith i ddarganfod yr Amason anchwiliedig.

Tra eu bod yn adrodd eu hanes, caiff y plant y cyfle o fentro ar daith eu hunain a darganfod rhywbeth newydd a rhyfeddol.

Bydd y digwyddiad byw a rhyngweithiol yma o ddweud stori yn rhoi cyfle i'r plant i rannu eu profiadau gyda'u cyfoedion, a rhoi gwell dealltwriaeth iddyn nhw o'r bywyd naturiol sydd o'u hamgylch.

Unwaith yn rhagor, bydd Theatr na nÓg yn dod â stori hyfryd a fydd yn hudo cynulleidfaoedd ifanc ac a fydd yn ysbrydoli meddyliau ifanc.

Yn ogystal â'r perfformiad, bydd yr actorion yn mynd â'r gynulleidfa ar daith allan o'r ystafell ddosbarth er mwyn darganfod rhywbeth newydd.

Mae'r cynhyrchiad hon i ysgolion.

Bydd perfformiad arbennig ar gyfer y cyhoedd yn Neuadd Gwyn, Castell Nedd ar Fehefin 22ain am 11.00 a 2.30

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Download our app

Download our creative learning app for the classroom and home!

Download on the App storeGet it on Google play

From our blog