Languages

Na nOg logo

Theatr NaNog

Bydd dau wyddonydd Fictoraidd yn cyrraedd eich ysgol gan baratoi i fynd ar eu taith i ddarganfod yr Amason anchwiliedig.

Tra eu bod yn adrodd eu hanes, caiff y plant y cyfle o fentro ar daith eu hunain a darganfod rhywbeth newydd a rhyfeddol.

Bydd y digwyddiad byw a rhyngweithiol yma o ddweud stori yn rhoi cyfle i'r plant i rannu eu profiadau gyda'u cyfoedion, a rhoi gwell dealltwriaeth iddyn nhw o'r bywyd naturiol sydd o'u hamgylch.

Unwaith yn rhagor, bydd Theatr na nÓg yn dod â stori hyfryd a fydd yn hudo cynulleidfaoedd ifanc ac a fydd yn ysbrydoli meddyliau ifanc.

Yn ogystal â'r perfformiad, bydd yr actorion yn mynd â'r gynulleidfa ar daith allan o'r ystafell ddosbarth er mwyn darganfod rhywbeth newydd.

Mae'r cynhyrchiad hon i ysgolion.

Bydd perfformiad arbennig ar gyfer y cyhoedd yn Neuadd Gwyn, Castell Nedd ar Fehefin 22ain am 11.00 a 2.30

Download our app

Download our creative learning app for the classroom and home!

Download on the App storeGet it on Google play

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.