Languages

  • English
  • Cymraeg

Na nOg logo

Theatr NaNog

Feedback / Adborth Eye of the Storm

Description: 

Thank you once again for supporting Theatr na nÓg and our latest production  - Eye of The Storm.  We hope you enjoyed your time with us. We at Theatr na nÓg are always looking to improve on the service we provide to our audiences and therefore keen to receive your feedback.   To help us achieve this, please would you take a few moments to complete this form.

Diolch unwaith eto am gefnogi ein cynhyrchiad diweddara – Eye of the Storm. Rydym ni yn Theatr na nÓg wastad eisiau gwella y gwasanaeth rydym yn cynnig i’n cynilleidfaoedd ac yn awyddus felly i dderbyn eich adborth. I helpu ni gyflawni hyn, a fyddech yn mor garedig a cyflawni yr holiadur isod.

If you didn’t take part please tick 'Not applicable' and skip to the next question. / Os na wnaethoch chi gymryd rhan, ticwich y blwch 'ddim yn berthnasol' a sgipiwch dros y cwestiwn nesaf.

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Copyright © Theatr NaNog.
Designed by Hoffi using Drupal