Languages

Na nOg logo

Theatr NaNog

Iaith ar Waith

Ar ddydd Iau y 14eg o Orffennaf, 2016, fe wnaeth Theatr na nÓg cymryd rhan yn digwyddiad blynyddol Ysgol Bryn Gwyn - Iaith ar Waith. Trefnwyd y digwyddiad gan yr adran Gymraeg er mwyn hysbysi i ddisgyblion Blwyddyn 9 sut mae’r Gymraeg yn cael eu defnyddio yn y gweithle a pwysigrwydd dwyieithrwydd. Cynrychiolwyd y Cwmni gan ein Rheolwr Cynyrchu, Geraint Chinnock

“Fel rhywun a gaeth ei fagu mewn teulu di-gymraeg ond yn ffodus i gael ei addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg, braint oedd cael y cyfle i siarad gyda’r cenhedlaeth nesa ac i rannu fy mhrofiadau personol o weithio i Gwmni dwyieithog fel Theatr na nÓg, ac i dynnu sylw at y cyfleuon gwaith sydd ar gael i bobl sydd yn gallu cyfarthrebu yn y ddwy iaith”

Yn ogystal a cyfraniadau gan sefydliadau Cymraeg/Dwyieithog eraill – Cynulliad Genedlaethol Cymru, Coleg Sir Gar, yr Urdd, Telesgop…, braf oedd clywed cyfraniad gan person adnabyddus i’r cwmni, yr actor/cyfarwydwyr – Ioan Hefin.

Image: 

Download our app

Download our creative learning app for the classroom and home!

Download on the App storeGet it on Google play

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.