Languages

Na nOg logo

Theatr NaNog

Theatr na nÓg yn dathlu cael eu henwebu am dair gwobr gan Broadway World UK am eu sioe Tom The Musical

Mae Theatr na nÓg, y cwmni cynhyrchu theatr sydd â’i gartref yng Nghastell-nedd, yn falch o gael ei gynnwys yn enwebiadau eleni ar gyfer Broadwayworld U.K. am eu sioe, Tom the Musical.

Fe deithiodd y sioe, a gynhyrchwyd gan y cwmni o Dde Cymru, ar hyd a lled y DU yn ystod y Gwanwyn eleni ac ymddangos o flaen cynulleidfa lawn yng Nghanol Mileniwm Cymru gan wneud dros £1miliwn yn y swyddfa docynnau. "Rydym ar ben ein digon ac yn hynod o falch, nid yn unig dros y sioe, ond hefyd dros ein Tom ni – sef Kit Orton sydd wedi ei enwebu am wobr actor gorau. Mae’n fraint aruthrol i gwmni bychan, sy’n cynhyrchu gwaith ar gyfer cynulleidfaoedd ysgol yn bennaf, i gael ein cynnwys ar restr mor glodfawr," eglurodd Geinor Styles, cyfarwyddwraig y sioe. "Rydym hefyd yn hynod o ddiolchgar i Gyngor Celfyddydau Cymru, HSBC a theatrau Rhondda Cynon Taf a Chastell-nedd Port Talbot am eu cefnogaeth wrth ddatblygu’r fenter gyffrous yma.”

Mae’r sioe wedi ei henwebu mewn tri chategori, Y Sioe Gerdd Newydd Orau, y Cynhyrchiad Rhanbarthol Gorau ar Actor Gorau mewn Sioe Gerdd ar gyfer Kit Orton.

Os hoffech bleidleisio, cofrestrwch eich cyfeiriad e-bost a phleidleisiwch yma. Fe gymer tua phum munud ichi gwblhau eich pleidlais. http://www.broadwayworld.com/westend/article/Voting-Now-Open-for-the-201...

Image: 

Download our app

Download our creative learning app for the classroom and home!

Download on the App storeGet it on Google play

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.