Languages

Na nOg logo

Theatr NaNog
16th May 2013 | Gwobr Y Gwenyn Gweithgar

Y Gatehouse yn croesawu'r Phylip Harries a'i gwch gwenyn

Bydd y Cyfarwyddwr a'r actor Phylip Harries yn dychwelyd i Theatr y Gatehouse yn Rhyd y Fagl ar Fai 28ain wrth i Theatr na nÓg fynd ar daith gyda chynhyrchiad o 'Gwobr y Gwenyn Gweithgar.' Mae'r cynhyrchiad yn arbennig ar gyfer plant a'u teuluoedd ac ar hyn o bryd, mae ar daith wyth wythnos o hyd ar draws Prydain, ac am un diwrnod yn unig, yn perfformio yn y Gatehouse.

09th May 2013 | We need Bees

Stafford Gatehouse are buzzing about Phyl's new show!

Director and actor Phylip Harries makes a welcome return to the Stafford Gatehouse Theatre on May 28th when Theatr na nÓg's production of 'We Need Bees' makes a buzzing visit. The production especially for children and families is currently on an eight week UK tour, and for one day only, performs at the Gatehouse.

Non Haf - am enw berffaith am wenynen

Fe wnaethon ni holi Non Haf am ei phrofiadau fel y wenynen gyfrifol yn y sioe ' Gwobr y Gwenyn Gwerthfawr', a dyma beth oedd ganddi i'w ddweud ..... a oes gyda chi gwestiwn i un o'n actorion?

Shwt mae'n mynd mor belled?

' Mae'n mynd yn dda diolch. Mae'r sioe i weld yn cael ymateb positif iawn. Gan ein bod mewn lleoliadau gwahanol bob dydd, dwi'n teimlo bod hynny'n cadw'r sioe yn ffresh i ni fel actorion. Mae hi wir yn hyfryd i weld ymateb y plant ir sioe.'

2: Beth yw'r peth gorau am eich cymeriad?
' Mae Bron yn chwareus iawn, ac mae na lawer o hwyl yn y sioe. Mae ei pherthynas gyda Byrti yn hyfryd - mi wnawn nhw unrhywbeth i'w gilydd! Ond Bron yn bendant ydi'r bos!!

3: Mae'n daith hir yn wyth wythnos o hyd - ydy'r gwenyn wedi blino?
' Mae na wastad adegau blinedig ar daith fel hon, yn enwedig gan nad ydw i'n cael cyfle i fynd adre yn aml. Ond mae ymateb y plant bob tro yn cadw pethau i fynd. Mae nhw mor frwdfrydig, ac mae hynny'n golygu fod rhaid i ni roi 100% bob tro hefyd. Rydan ni fel criw hefyd yn edrych mlaen i ymweld gyda theatrau a llefydd newydd.'

4: Beth sydd orau gyda ti am dy gymeriad? A'r peth gwaethaf?
' Dwi'n mwynhau'n fawr cael cyfarfod gyda'r plant. Dwi'n cofio un fam yn dod ata i eisiau llun ohona i gyda'r plentyn gan mai dyna'r tro cyntaf iddi fynd gyda'r ferch fach i'r theatr. Mae pethau felna'n aros efo chi!'
We Need Bees 2013 - 120

Download our app

Download our creative learning app for the classroom and home!

Download on the App storeGet it on Google play

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.