Languages

Na nOg logo

Theatr NaNog
16th May 2013 | Gwobr Y Gwenyn Gweithgar

Y Gatehouse yn croesawu'r Phylip Harries a'i gwch gwenyn

Bydd y Cyfarwyddwr a'r actor Phylip Harries yn dychwelyd i Theatr y Gatehouse yn Rhyd y Fagl ar Fai 28ain wrth i Theatr na nÓg fynd ar daith gyda chynhyrchiad o 'Gwobr y Gwenyn Gweithgar.' Mae'r cynhyrchiad yn arbennig ar gyfer plant a'u teuluoedd ac ar hyn o bryd, mae ar daith wyth wythnos o hyd ar draws Prydain, ac am un diwrnod yn unig, yn perfformio yn y Gatehouse.

Download our app

Download our creative learning app for the classroom and home!

Download on the App storeGet it on Google play

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

From our blog