Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog

Cefnogwch ni

Mae Theatr na nÓg wedi bod yn creu theatr rhagorol sy'n tanio dychymyg ac ysbrydoli pobl ifanc am dros 30 mlynedd. Rydym yn elusen felly rydym yn dibynnu ar gefnogaeth gan gefnogwyr a cyllidwyr i sicrhau bod ein cynyrchiadau a'n gwaith addysgiadol yn fforddiadwy ac ar gael i bawb. Llynedd, bu dros 16,000 o bobl ifanc ( teuluoedd ac athrawon ) mwynhau ein cynyrchiadau ar gyfer cynulleidfaoedd ifanc .

Rydym yn gwmni bach gyda syniadau ac uchelgeisiau mawr, a gyda'ch cymorth chi, gallwn wneud hyd yn oed mwy. Cefnogwch ni i helpu pobl o bob oed i ddarganfod theatr byw bythgofiadwy a creuwyd yma yng Nghymru.

Anfonwch y neges destun TNN wedi'i ddilyn gan y swm yr ydych am ei roi i 70085.
Er enghraifft, os hoffech roi £5 anfonwch TNN5 i 70085
os hoffech roi £10 anfonwch TNN10 i 70085

Mae negeseuon testun yn costio gwerth eich rhodd ynghyd ag un neges cyfradd safonol.

Gallwch gyfrannu unrhyw swm mewn punnoedd cyfan hyd at £20
Byddwn yn anfon ail neges atoch yn gofyn ichi gwblhau datganiad Cymorth Rhodd. Fel elusen gallwn hawlio 25% ychwanegol o werth eich rhodd heb unrhyw gost i chi.

Os hoffech chi gyfrannu ond byddai'n well gennych beidio â derbyn unrhyw negeseuon pellach gennym ni anfonwch neges destun i TNNNOINFO ac yna'r swm yr ydych am ei roi i 70085

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

O ein blog