Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog

Cysylltwch

Mae Theatr na nÓg ar berwyl i danio dychymyg y genedl. Credwn y dylai pobl o bob oedran a chefndir brofi pŵer theatr gwreiddiol, byw.

Os hoffech dderbyn wybodaeth achlysurol o Theatr na nÓg - yn cynnwys newyddion, gwahoddiadau arbennig a gwybodaeth am ein gwaith gyda phobl ifanc - beth am ymuno â'n rhestr llythyru?

Beth am ein hoffi ni ar Facebook a'n dilyn ni ar Twitter hefyd?

Mae Theatr na nÓg yn elusen cofrestredig yng Nghymru a Lloegr (515903) ac yn gwmni a'i gyfyngir gan fechnïaeth.

Os hoffech fwy o wybodaeth,
fedrwch chi gysylltu â ni drwy ebost
drama@theatr-nanog.co.uk neu drwy ffonio 01639 641771.

Cyfeiriad y cwmni
Uned 3, Yst. Ddiwydiannol Heol Milland, Castell Nedd, SA11 1NJ

Hysbysiad preifatrwydd >>

Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth a rowch ar y ffurflen hon i gadw mewn cysylltiad â chi am newyddion a digwyddiadau Theatr na nÓg, prosiectau sydd ar y gwell a ffyrdd i gefnogi’r hyn a wnawn. Gallwch newid eich meddwl unrhyw bryd drwy glicio ar y linc i ddad-danysgrifio yn nhroedyn unrhyw e-bost y byddwch yn ei dderbyn gennym, neu drwy gysylltu â ni. Byddwn yn trin eich gwybodaeth â pharch. Drwy glicio isod, rydych yn cytuno y gallwn brosesu eich gwybodaeth yn unol â’r telerau hyn.

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

O ein blog