Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog

Mae Breaking Bad yn cwrdd â Whisky Galore mewn stori wir, seicadelig o fryniau gwledig Cymru.

Operation Julie
Gan Theatr na nÓg

Doedd hwn ddim yn ganfyddiad cyffuriau cyffredin, ddim o bell ffordd. Cyn toriad gwawr, un bore ‘nôl ym 1977, heidiodd heddlu, o bob rhan o’r wlad i dref fechan Tregaron. Roedd dwsinau o’r 800 swyddog a oedd yn gweithio ar yr achos yn edrych fel hipis barfog, hir walltog o gynulleidfa un o gigiau Pink Floyd.

Ac roedd y fenter LSD gydweithredol, enfawr yr oeddent yn ei thargedu hyd yn oed yn fwy anghonfensiynol. Roedd y prif aelodau’n cynnwys doctoriaid, gwyddonwyr a graddedigion prifysgol – bob un ohonynt wedi eu hysgogi gan ysfa i drawsffurfio’r ymwybyddiaeth ddynol.

Drama anarchaidd sy’n cynnwys cerddoriaeth prog-rock y 70au sy’n adrodd hanes anhygoel y gweithrediad cudd a ddatguddiodd un o’r cylchoedd cyffuriau mwyaf eithriadol y mae’r byd erioed wedi ei weld.

Darllenwch y blog:
Yr achos cyffuriau yng nghefn gwlad Cymru yn y 70au a shiglodd y byd >>

Sub Welsh Mainmenu

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Copyright © Theatr NaNog.
Designed by Hoffi using Drupal