Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog

Breaking Bad yn cwrdd â Whisky Galore

Operation Julie
Cydgynhyrchiad rhwng Theatr na nÓg a Canolfan Celfyddydau Aberystwyth
Gan Geinor Styles

Wedi'i osod yn erbyn cefndir haf poeth 1976, haf o gigs am ddim, Led Zep a fflers, mae fferyllydd beniog yn brysur yn creu'r ffurf buraf o LSD.

Yn ddiarwybod iddo mae o dan wyliadwriaeth Heddlu Dyfed Powys sy'n esgus bod yn hipis.

 A phan ddisgynnodd yr heddlu ar dai a chartrefi yn Nhregaron a Llanddewi Brefi ym 1977, chwalodd y gweithrediaddan un o'r cylchoedd cyffuriau mwyaf rhyfeddol a welodd y byd erioed.

 Bydd y ddrama anarchaidd newydd hon gyda thrac sain prog-roc o'r 70au a chwaraeir yn fyw ar y llwyfan, yn adrodd stori anhygoel Operation Julie.

Mae'r sioe gyffrous ac eclectig hon yn gwarantu chwythu'ch meddwl!

Sub Welsh Mainmenu

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play