Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog

Dyma oedd ymgais fwyaf gan y Carcharorion Rhyfel Amlaenig i ddianc ym Mhrydain Fawr yn ystod yr Ail Ryfel Byd.

Allan o galedwaith y dogni a'r blacowt daw'r amser mwyaf cyffrous i John a'i ffrindiau.

" Dyma'r gêm orau o chwarae mig erioed!"

Gyda ffyn a chatapyltiau yn arfau iddyn nhw, mae John a'i ddau ffrind Fred a Bubble yn bwrw ati i chwilio am yr Almaenwyr.

Yn wir, fe wnaeth y gymuned gyfan fynd ati i chwilio am y Carcharorion Rhyfel Almaenig - o gwnstabl y pentref i'r wraig fferm!

Ond, byr iawn yw eu cyffro wrth iddyn nhw ddarganfod cyfrinach llawer mwy tywyll!

"Dod i weld eich sioe yw'r peth gorau rydym yn ei wneud gyda'n plant bob blwyddyn"
Ysgol Plasmarl Abertawe

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

O ein blog