Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog

Mae un o gynhyrchiadau mwyaf poblogaidd Theatr na nÓg, 'Ysbryd y Pwll' yn dychwelyd i'r llwyfan yr Hydref hwn.

Ar dydd Llun y 10fed o Fawrth 1890, lladdwyd 87 o lowyr gan ffrwydriad ym mhwll glo Morfa, Taibach.

Y diwrnod hwnnw, dylai 450 o ddynion wedi bod wrth eu gwaith ond arhosodd 200 ohonynt adref a wnaethant fyw, tra farwodd eraill. Cafwyd adroddiadau o ymddangosiadau ysbrydol a seinau iasol eu rhoi yn ystod y Cwest. A fydd wir achos y drychineb yn dod i'r gorwel?

Mae'r sioe yn ymchwilio i arswyd y drychineb o adroddiadau uniongyrchol, erthyglau papurau newydd y cyfnod a'r Cwest Swyddogol. Unwaith eto, bydd Theatr na nÓg yn cyflwyno eich myfyrwyr i fywydau pobl arferol yn byw mewn cyfnodau eithriadol yn hanes Cymru.

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

O ein blog